Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

Dim D&M

Име / Name: Dim D&M
PK No. PK 23400/13
Порода / Breed:

Цвергшнауцер /|
Miniature Schnauzer

Цвят / Color: черно/сребърен /
black&silver
Пол / Sex: женски / female
Дата на раждане /
Date of birth:
26.08.2013
Родители / Parents:

Bon Jovi Von Shamad

Impala Zetha

Титли и оценки /
Show score:

Very Good2 -ClubShow'15
3xCAC, 3xCACIB, BOB
CH BG

Изследвания /
Health results:
Character test'16 - Excellent
Собственик / Owner: Ердинай Назифов


 

Дим D&М на 47 дни - първи стойки :)

  

Клубна изложба 2015 г. 

    

Tuesday the 3rd. Custom text here - Joomla Site Templates