Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

Женски ризеншнауцери

Списък на женските ризеншнауцери, регистрирани е племенната книга на БШК и БРФК след 2009 г.

* Кучетата, отбелязани с "НЕ", са окончателно изключени от развъдната програма на БШК.
  Кучетата, отбелязани с  "-", не са изпълнили всички предпоставки за допускане до развъждане.
  Кучетата, отбелязани с "ДА", са изпълнили всички изисквания, описани в Правилника за селекция и развъждане на БШК :

  • Минимална възраст 18 месеца
  • Допускат се кучета с миминмум 3 положителни оценки, получени в развъдна възраст (ОТЛИЧЕН / EXCELLENT – за мъжките;  ОТЛИЧЕН / EXCELLENT или МНОГО ДОБЪР / VERY GOOD – за женските) от екстериорни изложби в България, като поне две трябва да са от изложба с ранг CACIB, организирани от БРФК и една от Специализирана клубна изложба на БШК (важи за кучета, собственост на членове на БШК).
  • Резултат от изследвания за тазобедрена дисплазия HD-A или HD-B, направени според изискванията на FCI - Hip-and-Elbow-Dysplasia след навършване на 18 месечна възраст. . 
  • Офталмологичен тест за PRA ( Прогресивна атрофия на ретината) и Cataract (Катаракта) - отрицателен - валиден 1 година след изследването. 
  • Успешно издържан изпит за Куче-придружител / Тест за характер с оценка Отличен или Мн. Добър.

  

име
PK No
порода цвят пол дата на
раждане
родители титли и оценки мед.
тестове
допуск до*
разъждане

Bluebell Little Max

PK 49057/20

ризен шнауцер черен ж 04.11.2019

Ciceron of Veruda

Robo Canis Mariah Cerey

JCAC, JClub Winner, JBOB Club Show'20  Character
test'21
 

Heperw Bau-Re

PK 35144/17

ризен
шнауцер
черен Ж 27.09.2016 Gently Born
Michigan

Gently Born Shemsiu

VP, Baby BOB,
BIS Baby II
VP, Puppy Club Winner,
Puppy BOB, BIS Puppy-Club Show'17

5xJCAC, 5xJBOB, 5xBOB, 3xCAC, 3xCACIB,
 J Central East European Union Winner,
Junior Balkan Winner,
JCH BG, JGrand CH BG, J Balkan Winner
CH BG

HD-B
PRA, LL,C -
normal 2019

Character
test'17

ДА

Heperw Bastet

PK 35143/17

ризен
шнауцер
черен Ж 27.09.2016 Gently Born
Michigan

Gently Born Shemsiu
VP-Club Show'17
5xJCAC 5xJBOB 4xBOB 2xBOG II 1xBOG III 2xCAC 1xCACIB Junior Champion of Bulgaria Junior Grand Champion of Bulgaria Junior Balkan Champion Balkan Winner 2018
Character
test'17
-

Gently Born Schemsiu

PK 25947/14

ризен
шнауцер
черен Ж 08.10.2013 Don Perignon
de Villa Ossigi

Gently Born Hope For the Best 

VP, Best Puppy, 
RBIS Puppy - ClubShow'14
8xExcellent, 4xJCAC, 
4xJBOB,
BG JCh, Grand JCh,
8xCAC, 5xCACIB, 
6xBOB, BOG3,
BIS2 -ClubShow'15
BIS2 -ClubShow'18 Cl.Win.ClubShow'16&18
CH BG, Grand CH BG,
BALKAN CH
Bschk Club Champion

HD-A
PRA, LL,C -
normal 2016
Character test: Excellent'16
ДА

Andromeda Black Pearl Bulgaria

PK 20843/12

ризен
шнауцер
черен Ж 08.10.2012 Nero Absoluth
Zorvan

Aska
 
VP, 2xExcellent, 2xCAC, 
2xBOB, BG CH
 
- НЕ
Arabella Black Pearl Bulgaria

PK 20842/12
ризен
шнауцер
черен Ж 08.10.2012
-
19.07.2019
Nero Absoluth
Zorvan

Aska
- Character test: Excellent'16 НЕ
Ara

PK 18539/12
ризен
шнауцер
черен Ж 05.06.2011 BATI

ANDI
Very Good - -

Aska

PK2543/09

ризен
шнауцер
черен Ж 29.04.2008 Dark Diamond
Gameboy

Lady Od Crnobradih
Ch BG, Grand Ch,
Balcan Ch,
6xBOB, 2xCACIB, 6xCAC
HD: A НЕ

 

Saturday the 16th. Custom text here - Joomla Site Templates