Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

Екстериорна киноложка изложба

Екстериорните киноложки изложби са зрелищно събитие, изпълнено с много красота, емоции и спортен дух.
Изложбата е преди всичко оценка на външния вид и поведението на представяните кучета, определяне качествата на поголовието, избор и демонстрация на най-добрите представители на породата, доближаващи се най-много до идеалния стандарт.
Изложбата е и мястото, където хората, интересуващи се от породисти кучета - професионалисти и любители, могат да обменят информация, да потърсят съвет или да споделят опит, да представят своите кучета, да ги сравнят с останалите от породата, да им потърсят бъдещ партньор или да изберат родители на ново кученце.
Изложбата е и състезание, в което от многото красиви и подготвени участници, само най-добрите печелят титли и награди.
Кучетата, участващи в екстериорните изложби се представят в определен ред. Те се разпределят в 10 групи - класифицирани от Международната киноложка федерация (FCI). Всяка група се състои от няколко породи. Кучетата от една порода се състезават в различни класове, в зависимост възрастта си. Първи в ринга влизат мъжките, а след тях и женските представители на всеки клас.     
Щнауцерите са класифицирани в II група - Пинчери и шнауцери - Молосоиди и Швейцарски планински и пастирски кучета. Секция 1 - Пинчeри и шнауцери.
Породи - ризеншнауцер, мителшнауцер, цвергшнауцер.
Всяка от породите се разделя и по цветове - черен и сол-пипер при ризените и мителителите; черен, сол-пиер, черно-сребърен и бял при цверговете.
Класовете в които се разпределят участниците от всяка порода и цвят са:
Клас БЕБЕ - кучета на възраст от 3 до 6 месеца
Клас ПОДРАСТВАЩИ - кучета на възраст от 6 до 9 месеца
Клас МЛАДИ - кучета на възраст от 9 до 18 месеца
Клас МЕЖДИНЕН - кучета на възраст от 15 до 24 месеца
Клас ОТКРИТ - кучета  по-възрастни от 15 месеца без значение на спечелени титли и оценки.
Клас РАБОТЕН - кучета  по-възрастни от 15 месеца със сертификат за положен работен изпит.
Клас ШАМПИОНИ - кучета  по-възрастни от 15 месеца със сертификат за национален или интершампион издаден от  FCI
Клас ВЕТЕРАНИ - кучета по – възрастни от 8 години.

При подаване заявка за участие в изложба се отбелязват породата, цветът, полът на кучето, както и класът, в който ще се състезава. Вписват се името му, регистрационен номер, дата на раждане, имената на родителите и  данни за собсвеника. Към заявката се прилага копие от родословието, а за класове РАБОТЕН и ШАМПИОНИ - и съответните сертификати. Заявките се подават в определен срок преди провеждането на изложбата. Организаторите съставят каталог за участващите кучета, състемитизирани по групи, породи и класове и всяко получава номер, който определя и реда на представяне.
Водачът (хендлерът) носи този номер на видно място, за да е ясно кое куче се показва в ринга.
Използа се изложбен повод - тънък, но здрав, обикновено едноцветен и съответстващ на цвета на козината, макар при декоративните породи да се ползват и пъстри поводи с мъниста и други аксесоари. Идеята е поводът е да е максимално незабележим и да не разконцентрира вниманието.
Ролята на хедлера е важна едва ли не колкото и самото куче. Умението му да води и постави животното в най-подходяща позиция, така че да изтъкне красотата му и да прикрие дребни недостатъци, може да повлияе положително на представянето. Ето защо на големи и важни изложби, където конкуренцията на красиви ексземляри е огромна, на ринга излизат професионални хендлери.

Всяко куче се представя самостоятелно в ринга и получава оценка, както и кратко описание на преимуществата и недостатъците си. Те се записват в оценителния му лист.
При представянето на кучето в ринга се спазват няколко основни правила.

За да може да бъде оценено всяко животно, то трябва да бъде показано в стойка и в движение.

Изложбената стойка е постав на кучето по начин, който най-ясно показва всички негови физически качества - пропорциите на тялото, скелетната структура, замускуляване. Стандартът на породата описва кучето, застанало точно в изложбена стойка.

Стойката е естествено положение за кучето и не му причинява никакъв дискомфорт.
Шнауцерът често заема "изложбена" стойка, когато се перчи, наблюдавайки свои съперници или обект на ухажване, или когато с напрежение очаква да полети след хвърления апорт. Тялото е изпънато и готово всеки момент да го понесе напред, мускулите са  напрегнати в очакване.

Zarina's Design Solo Tu
на снимката - Zarina's Design Solo Tu - собственик Зарина Обез

Предните крайници са перпендикулярни на земята, погледнати и отпред и отстрани. Те поемат цялата тежест на тялото.
Задните са изпънати дотолкова, че метатарзусите погледнати отстрани са успоредни на предните крака и перпендикулярни на земята. По-широко поставени от предните крайници, така че да дават упора на тялото, без да изглеждат разкрачени.
При това положение - раменната става е на една линия с тазобебедрената, успоредно на линията, образувана от лакетната и колянната става.
Лапите са обърнати напред.Линията на гърба е леко наклонена назад.
Главата е гордо изправена. Линията на врата преминава в плавна дъга (без ъгъл) към холката. rizenschnaucer_stoika

Опашката е високо вдигната - извита в сърповидна форма ( като на снимката) или права - в саблевидна форма.

Въпреки, че това е поза, естествена за кучето, ролята на хендлера е да накара животното да я заеме в ринга и да я задържи толкова продължително, колкото е необходимо за съдията, за да огледа и оцени физиката на кучето. Съдията може да поиска да погали кучето, да опипа гърдите или мускулите на животното, задължително проверява захапката, както и тестисите на мъжките екземпляри. По време на тези проверки кучето трябва да остане спокойно и ако запази изложбената си стойка, това е доказателство за уравновесен характер и добра социализация.

Движение в ринга.
Има 2 прости правила за показването на куче в изложбения ринг. За всяка порода е характерен определена походка, която показва най-добре физиката на животното. За шнауцерите това е т.н. тръс - предният и задният крак от едната страна са максимално изпънати - предният стъпва на линията на носа, а задният е изнесен силно назад, краката от другата страна стъпват почти в една точка.
trot, тръсТова е ходът на придвижване на шнауцера в равномерен бяг (не стремглавото препускане, не и бавното ходене при душене на земята), при който кучето може да запази продължително време и с минимален разход на енергия постоянна скорост.
Ролята на хендлера в ринга е да тича достатъчно бързо, за да може кучето да запази движението тръс, при забавяне то вероятно ще премине в равен - крайниците от всяка страна се движат успоредно, а при твърде голяма скорост - кучето може да премине в галоп - животното тича с силно протегнати предни крака и се изтласква едновременно с двата задни.
За да оцени физиката и движенията на кучето в ринга, съдията може да изиска то да опише различни фигури, за да бъде огледано отпред, отзад и отстрани. Правилото е, че и в стойка и при движение в ринга кучето трябва да се води така, че да се намира винаги между съдията и хендлера. Най-лесно е, когато съдията е застанал в центъра на ринга, а хендлерът и кучето тичат в кръг около него - обратнона часовниката стрелка. Така кучето тича от лявата страна на хендлера през цялото време (Фиг.1). Когато движението е по окръжност, но съдията е в края на ринга, хедлерът трябва по време на представянето да смени страната на водене, за да не се изпречва между погледа на съдия и движещото се животно (Фиг.2). Понякога съдията може да поиска движение напред и назад в ринга (Фиг.3), двъжение в триъгълник (Фиг.4) или Т-образно (Фиг.5) движение.

Фиг.1                            Фиг.2 Фиг.3 Фиг.4 Фиг.5

 

По време на представянето съдията дава кратко описнаие на преимуществата и недостаъците на кучето и те се записват в оценителния лист и  на база на това описание и общото впечатление се получава оценка.

Оценките за кучетата от класове МЛАДИ, МЕЖДИНЕН, ОТКРИТ, РАБОТЕН, ШАМПИОНИ и ВЕТЕРАНИ - ОТЛИЧЕН, МНОГО ДОБЪР, ДОБЪР и ЗАДОВОЛИТЕЛЕН се дават в зависимост от качествата на кучето и доближаването му до идеалния стандарт. Хармонично развитите и пропорционални животни се оценяват с най-високите оценки, тези с отклонения от стандарта с по-ниски. ДИСКВАЛИФИЦИРАТ се кучета, които показват сериозни недостатъци (пороци) в физиката или характера и те не бива да се развъждат, за да не предадат недостаъците си в поколенията. Ако по някаква причина кучето не може да бъде представено подобаващо и съдията няма възможност да прецени физическите му данни в оценителния лист може да бъде отбелязано като оценка - Cannot be judged.

При кучетата с оценки ОТЛИЧЕН / ЕXCELLENT и МНОГО ДОБЪР / VERY GOOD, отделно за мъжки и женски, се извършва класиране от 1 до 4 място (PLACE IN RING). Всички останали кучета с оценки ОТЛИЧЕН, но след 4 място, и тези с оценки по-ниски от ОТЛИЧЕН не се класират по места. 

Тъй като представяните в класове БЕБЕ и ПОДРАСТВАЩИ животни все още не са напълно развити, те получават оценка МНОГО ПЕРЕСПЕКТИВНО, ПЕРЕСПЕКТИВНО или НЕ ПЕРЕСПЕКТИВНО.

Кучетата с оценка добър, много добър и отличен имат право да участват в конкурсите:
ВОВ - Най-красиво куче за породата - присъжда се на едно куче, избрано между всички победители / мъжки и женски / в класовете млади, междинен, открит, работен, шампионии ветерани, от една порода.
BOG – Най-красиво куче от групата – присъжда се на едно куче, избрано между всички победители на породите (BOB) от една породна група
BIS – Най-красиво куче на изложбата - присъжда се на едно куче избрано между всички победители на  породни групи (BOG)

R.BIS – присъжда се на подгласника на BIS
BIS Ветерани – присъжда се на найкрасивия ветеран на изложбата
BIS млади - присъжда се на най – красивото младо куче на изложбата
BIS подрастващи - присъжда се на най – красивото подрастващо куче на изложбата
BIS Baby – присъжда се на най-красивото бебе на изложбата,


както и в допълнителните състезания, организирани в рамките на изложбата:
ДВОЙКА – мъжко и женско куче от една порода и на един собственик.
РАЗВЪДНА ГРУПА - Най – малко три кучета на един развъдник.
ГРУПА НА ПОТОМЦИТЕ - представя се мъжко или женско куче с неговото потомство, поне от две майки за мъжкото и двама бащи за женското.Сред потомците трябва да има кучета от двата пола, всички преминали оценка в ринга. Броя на потомците трябва да е най – малко пет.
ДЕТЕ С КУЧЕ – за деца до  14 години.
МЛАД ВОДАЧ – за деца между 14 и 18 години с кучета преминали оценки в ринговете.

В разисимост от ранга на изложбата - CAC (национална) или CACIB (международна) на участниците с отлични оценки могат да се присъдят и различни титли. Те могат да бъдат присъждани без оглед на броя на участващите кучета, когато качествата на кучето позволяват и по преценка на съдията.
Best junior: Най-красиво младо куче от породата - присъжда се на едно мъжко и едно женско куче с оценка ОТЛИЧЕН 1-во място от младшия клас.

САС: Титлата САС означава кандидат за национален шампион по красота. Куче получило 4 САС-а в продължение на  повече от 6 месеца и един ден, при поне 3-ма различни съдии става шампион на България по красота.
Титлата САС се присъжда на 1 мъжко и 1 женско куче, победители в всеки от класовете междинен, открит, работен или шампиони задължително с оценка ОТЛИЧЕН. Когато в даден клас има повече от едно животно с отлична оценка, съдията ги кани в ринга за сравнителна оценка.
Res. CAC: Резервен кандидат за национален шампион по красота. Присъжда се на мъжко и женско куче, победители в класовете междинен, открит, работен и шампиони задължително с оценка ОТЛИЧЕН.
CACIB: Титлата CACIB означава кандидат за международен шампион по красота. Куче получило 4 CACIB-а в поне 3 страни, едната от които трябва да е страната където кучето е регистрирано  или страната-патрон на породата (например Германия за шнауцерите или Русия за борзоите), при поне 3 различни съдии за ПОВЕЧЕ от година и един ден - става Международен шампион по красота - Int.Ch
Титлата CACIB се присъжда на едно мъжко и  едно женско куче, измежду победителите в класовете междинен, открит, работен и шампиони задължително с титла САС.
Res. CACIB: Резервен кандидат за международен шампион по красота - присъжда се на едно мъжко и едно женско куче, от класовете междинен, открит, работен и шампиони задължително с титла САС или R CAC.
Ако кучето което спечели CACIB е вече международен шампион - Int.Ch. , кучето, което е негов подгласник, тоест спечелило е RCACIB, получава правото на кандидатура за международен шампион по красота.

Победител в клас ВЕТЕРАНИ: присъжда се на едно мъжко и едно женско  куче, победители в клас ВЕТЕРАНИ за всяка порода.

Освен че носят радост и гордост на собствениците, оценките и титлите се вписват в росодловните документи на поколенията.
Целта е  силните, здрави, с добре развита физика и уравновесен характер родители да предадат тези ценни качества на потомците си.

Tuesday the 22nd. Custom text here - Joomla Site Templates