Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща
Добре дошли, Гост
Username: Password: Запомни ме

ТЕМА: Правилник за подбор на кучета

Правилник за подбор на кучета 08 Окт 2015 18:15 #724

  • Милена Василева
  • Милена Василева's Avatar
  • Offline
  • Administrator
  • Мнения: 79
  • Thank you received: 50
Това е Правилник за подбор на кучета за породно развъждане. Написан е преди години в съответствие с правилата за подбор на ФИЗИЧЕСКИ и ПСИХИЧЕСКИ здрави животни, които да бъдат допускани до развъдна дейсност.
Поставят се минималните изисквания, на които шнауцерите от трите размера трябва да отговарят, в зависимост от предназначението на породите според стандартите на FCI: цвергшнауцер - домашно и придружаващо куче, мителшнауцер - стражево и придружаващо куче, ризеншнауцер - служебно и придружаващо куче (с изпитание за работа).


БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ
КЛУБЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПОДБОР НА КУЧЕТА
1.Смисъл на подбора
Подборът е целеви избор на най-качествените екземпляри за породно развъждане. Чрез изпитен подбор се определят кучета, безупречни по характер и физически данни. На всички кучета успешно издържали подборен изпит се издава диплом и писмена препоръка за развъждане.
2. Записване за подборен изпит
Записване на кучетата за изпит се извършва чрез подаване на писмена заявка от собственика, най-малко 8 дни преди обявената дата. Заявките се приемат от ръководителя на племенната работа в клуба. Подобни изпитания се насочват два пъти годишно. Записването е доброволно.
При записване се подават следните данни:
I.Точно име на кучето по родословното свидетелство.
II. Номер в Племенната книга.
III. Дата на раждане.
IV. Пол
V. Номер и дата на номографическото изследване.
VI.Отличителни степени и награди. /ако има такива/
VII. Име и адрес на собственика.
3. Предпоставки за подбор
3.1. Подбор по параметри от номографическото изследване, извършени от клубен съдия.
3.2. Всички явяващи се на подборен изпит кучета трябва предварително да са изследвани за дисплазия на тазобедрените стави. До явяване на изпит се допускат само кучета със степен на тазобедрена дисплазия - "0" и "1". Кучето трябва да е навършили 12 месечна възраст в момента на рентгенографското изследване.
3.3. Преди явяване на подборен изпит кучетата трябва да са оценявани на признати от клуба изложби с оценки "отличен" и "мн. добър"
4. Легитимност на подбора
4.1.Практическите изпитания за определяне качествата на кучето, могат да се повеждат от всеки упълномощен клубен съдия.
4.2. Диплом за издържан подборен изпит се издава от Комисията по постижения към БШК. Проведения изпит задължително се регистрира в клубната Книга за постиженията. Клубният отговорник по племенната дейност издава препоръка за разплождане на издържалите изпита кучета. Тя се преиздава ежегодно до навършване на 8 годишна възраст и е валидна само за годината през която е издадена.
4.3.Подборните изпитания за Ризеншнауцерите се провеждат и оценяват така както е описано в 5.2., 5.3., 6.2. и 6.3. За подборния изпит е желателно да се определи съдийска комисия.
4.4. Кучета от породата "Мителшнауцер" се явяват на подборните изпитания определени в 4.3. по желание на собственика. Алтернативно кучета от тази порода могат да бъдат подбрани чрез изпит за "Куче придружител".
4.5. Подбора на кучета от порода "Цвегшнауцер" се извършва само чрез изпит за "Куче придружител". Преглед за тазобедрена дисплазия е желателен, но не задължителен.
5. Процедура на подбора
5.1. Изпит за "Куче придружител" - сигурност при уличното движение.
а/ Завързаното на повод куче се завежда от собственика /придружителя/ до спрян лек автомобил. Водача заедно с кучето заобикаля автомобила, спира пред една от вратите и разговаря през отворения прозорец със седящия в колата фигурант. По време на разговора, фигуранта затваря срещуположната врата умерено шумно, пуска мотора да работи и дава двукратно звуков сигнал.
б/ Поведение спрямо отделен човек. Провеждащия изпита съдия се приближава към седналото по команда куче, заобикаля го и застава непосредствено до него.
в/ Поведение спрямо група хора. Няколко уши застават в кръг или в две редици. Кучето водено на повод от водача преминава няколко пъти през групата /кучета положили изпит по обща дресировка могат да бъдат без повод/.
Забележка. Да не се затруднява изпитанието с прекалено шумен разговор, неестествени или резки движения, стесняване на кръга и пр.
5.2. Изпитът за "Куче придружител" се счита за издържан, ако във всички етапи на упражненията "а", "б" и "в", кучето се държи естествено, непринудено и не показва признаци на страх.
5.3. Безразличие към стрелба. Изпитанието се провежда след като кучето е издържало успешно 5.1. Няколко кучета се разполагат на 4-5 метра едно от друго. Поводът на всяко куче се оставя да виси свободно. От разстояние 15-20 метра се дават 4 последователни изстрела през интервал 10-15 секунди.
5.4. Изпитание по храброст.
Анотация. При това изпитание се проверяват предимно вродените заложби на кучето, а не усвоеното обучение до деня на провеждането на подборния изпит. Важно е единствено смелото поведение на кучето при отбиване на атаката към водача му. Всяко куче се проверява индивидуално.
а/ Вървейки с вързаното на повод куче водача бива нападнат фронтално от фигуранта. Кучето трябва незабавно да се хвърли върху фигуранта и да го задържи със здрав захват. По време на задържането фигуранта му нанася два, три удара с лека пръчка по тялото или краката. Задържането се прекратява по нареждане на съдията. Кучета издържали изпит по обща дресировка могат да извършат упражнението без повод.
б/ Фигуранта се отдалечава на 50 крачки от водача и кучето, обръща се и симулира нападателни движения срещу тях. Водачът, който до това време е държал кучето за нашийника го пуска подавайки команда за преследване. Когато кучето измине приблизително половината от разстоянието, фигуранта тръгва към него извършвайки отбранителни движения. Без да спира или нарушава ритъма на движение, кучето трябва да го задържи със здрав захват. В случай, че кучето само го притеснява, фигурантът трябва да направи кратък опит за бягство. Сега задължително кучето трябва го захапе и задържи.
6. Оценяване
6.1. Оценяването се извършва според клубното определение за провеждане на изпита - от съдийска комисия или както е в член 4.1.
6.2. Оценка на поведението при стрелба. Безразличието към стрелба се оценява с "ДА" или "НЕ"
Забележка. Евентуално желание за атака проявено от кучето по време на стрелбата да не с санкционира.
6.3.Оценка на поведението при изпитанията за храброст.
Извършвайки оценяването, съдията трябва да има предвид следните възможни типове поведение.
а/ Сдържани, предпазливи кучета показващи ниско самочувствие и адекватност.
б/ Агресивни, трудно отпускащи захвата кучета.
в/ Твърдо, адекватно поведение с подчертана самоувереност и здрав захват.
г/ Изразен защитен инстинкт с колебливост между войнственост и добродушие
д/ Меко поведение по отношение на леки въздействия. Недостатъчно изразен защитен инстинкт.
7. Квалификация.
За успешно издържали изпита се считат кучета, които проявяват безразличие към стрелба и имат поведение съответно на описаното в т. "б", "в" и "г" на 6.3. За не издържали подборния изпит се считат кучета, чието поведение съответства на описаното в т. "а" и "д".
8. Пределна възраст за явяване на подборен изпит.
До подборен изпит се допускат кучета навършили 7 годишна възраст. Кучета издържали успешно подборните изпитания могат да се явяват повторно по желание на собственика.
9. Подборно развъждане.
9.1. Предпоставка : Родителите трябва да са издържали успешно подборен изпит.
9.2. Родените от подборно развъждане кученца получават родословие до навършване на 12 месечна възраст в съответствие с определените за това условия.
10. Подборно развъждане по постижения.
10.1. Предпоставка: Родителите трябва да са издържали успешно подборен изпит и изпит за защитно-охранителна служба.
10.2. Родените кученца получават допълнително означение в родословието, което се издава както е описано в 9.2.
Превод и адаптация:
Д-р Г. БоздугановВреме и ние като породен клуб да започнем да зачитаме тези правила, задължителни за всички членове на FCI. Първоначално с изпити за "Куче придружител" , оценяващи психиката на кучето, а не степента му на социализация или обучение.

Очакваме вашите коментари по правилника, чийто окончателен текст и условия на прилагане ще бъдат гласувани на следващото Общо събрание на БШК.
Администраторите са забранили публикуването за гости.
Следните потребители изказаха благодарности: metlichina, diidiii_1
Time to create page: 1.130 seconds
Wednesday the 22nd. Custom text here - Joomla Site Templates