Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща
 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

 

 


На 22.05.2021 г. от 11:00 ч. в гр.София, Княжеската градина ще се проведе Тест за характер със съдия по спортна дейност Пламен Беловски. Сборен пункт - Баба Яга. Моля, желаещите да се запишат на GSM:089 667 5880; 089 344 4386 - Силвия.

Очакваме Ви.

Отчетно Общо събрание

   на сдружение с нестопанска цел

"СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ШНАУЦЕР КЛУБ""

УС насрочва годишно отчетно Общо събрание на сдружението съгласно Чл. 45. от Устава на БШК

дата, час и място на провеждането:

20.03.2021 г., 10:00 часа, в гр. София, Княжеска градина, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 99А, 1000 Център, София

 Дневен ред:

1.    Приемане и освобождаване на членове

2.    Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на сдружението за отчетната 2020 г.

3.    Приемане на календарен план за мероприятията през 2021 година;

4.    Разни.

 

При липса на кворум, на основание чл. 50 от Устава на БШК, ОС се отлага с 1 час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъствуващите членове.

С решение № 11102020-1 на управителния съвет на БШК, развъдник РОДОПА МАУНТИН/RODOPA MOUNTAIN е със спрени членски права в срок за една година до 14.10.2021.

Банкова сметка на Български шнауцер клуб:

IBAN: BG62IORT80481020809400, BIC: IORTBGSF
ИНВЕСТБАНК АД

 

Saturday the 16th. Custom text here - Joomla Site Templates