Сециализирана изложба - Български Шнауцер Клуб Nero Absoluth Zorvan Bon Jovi von Shamad & Silver Rainbow Grimgerda Клубна среща

 Правила за селекция , развъждане и получаване на родословия на кучета в развъдниците, регистрирани към Български Шнауцер Клуб


Този документ съдържа разяснение на условията и изискванията за развъждане и издаване на родословия към БШК. Той описва хронологично различните етапи, през които минават развъдчиците при планирането и осъществяването на връзка между кучетата от породите цверг, мител и ризеншнауцер, раждането и отглеждането на малките и получаването на родословия, заверени от БШК и БРФК.

Правилата за допускане до развъждане, които важат за всички развъдници към БШК са регламентирани от Международната Киноложка Федерация ( FCI), Българска Републиканска Федерация по Кинология (БРФК) и Български Шнауцер Клуб (БШК).

FCI: “Правилата за развъждане на FCI се прилагат директно от всички страни членки и договорни партньори. Това означава, че развъждане може да се извършва само с родословни кучета с добър темперамент, здрави във фукционално и наследствено отношение и регистрирани в племенна книга или регистър, признат от FCI. Освен това, те трябва да са изпълнили изискванията на съответния член или договорен партньор на FCI. Единствените кучета, които се считат за здрави в наследствено отношение, са носителите на стандартните характеристики на породата, типа на породата и темперамента, типичен за нея, без да проявяват съществени наследствени дефекти, които биха могли да навредят на функционалното здраве на техните потомци.”

Стандартите на 3-те размера шнауцери, можете да намерите на http://www.fci.be/en/Nomenclature/races.aspx?search=schnauzer
или преведени на нашия сайт - http://www.bg-schnauzer.com/index.php/stndarti


Общите за трите размера недостатъци, които в зависимост от тежестта си могат да доведат до изключване от развъждане са :

“НЕДОСТАТЪЦИ: Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и сериозността на недостатъка трябва да се разглежда прямо степента на отклонение и въздействието му върху здравето и благосъстоянието на кучето.
Особено:
Глава - прекалено малка или прекалено къса.
Тежък или кръгъл череп.
Бръчки по челото.
Къса, остра или тясна муцуна.
Клещовидна захапка.
Силно издадени бузи или скули.
Светли, прекалено големи или кръгли очи.
Ниско поставени, твърде дълги или неправилно носени уши.
Гуша.
Увиснал, къс врат.
Твърде дълъг, повдигнат или мек гръб.
„Шаранов“гръб.
Смъкната крупа.
Постав на опашката. наклонена към главата.
Дълги крака.
Крачещо движение (раван).
Твърде къса, твърде дълга, мека, вълниста, рошава, копринена, бяла или петниста козина, или други смесени цветове.
Кафяв подкосъм.
При цвят сол-пипер - черна следа на гърба или черно седло.
До 1 см разлика от стандартната височина.

 СЕРИОЗНИ НЕДОСТАТЪЦИ:
Тромава или лека конструкция. Твърде дълги или твърде къси крака.
Обратен полов диморфизъм (пример: мъжко изглеждаща кучка).
Обърнати навън лакти.
Прав или отворен постав на задните крайници.
Скакателни стави обърнати навътре.
Над 1 до 2 см разлика от стандартната височина.

ДИСКВАЛИФИЦИРАЩИ НЕДОСТАТЪЦИ:
Стеснително, агресивно, лошо, прекалено подозрително или нервно поведение.
Малформации от всякакъв вид.
Нетипичност за породата.
Неправилна захапка – долна или горна прогнация, изкривена уста.
Тежки отклонения в отделните части, като грешки в структурата, козината и цвета.
Над 2 см ( при цверговете ), над 3 см ( при мителите) и над 4 см (при ризените) разлика от стандартната височина.

Всяко куче, ясно показващо физически или поведенчески аномалии трябва да бъде дисквалифицирано.

Мъжките екземпляри трябва да имат два нормални тестиса, напълно спуснати в скротума.”

БРФК е член на FCI и нейните изисквания и правила за развъждане допълват правилата на FCI.
Български Шнауцер Клуб от своя страна е член на БРФК и се ръководи от Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на БРФК и FCI и въвежда свои допълнителни правила и изисквания за селекция и развъждане.

Обобщените правила, които важат за всички разъдници към БШК, включват:

1. До развъждане се допускат кучета с легитимни родословия, издадени от организации, членуващи в FCI, отговарящи на стандарта на породата и без изключващи ги недостатъци - тазобедрена дисплазия в определена степен, слаба психика, вродена глухота и слепота, значителни дефекти в захапката или челюстни аномалии, PRA, епилепсия, крипторхизъм, монорхизъм, албинизъм, погрешно оцветяване, деформация на скелета и други малформации от всякакъв вид.

2 .Минималната възраст за допускане до развъждане е: 15 месеца – за цвергшануцер и 18 месеца – за мител- и ризеншнауцер (изискване на БШК). Максимална възраст за женските от трите размера – 8 години.

3. Оценки ( ОТЛИЧЕН / EXCELLENT – за мъжките и ОТЛИЧЕН / EXCELLENT или МНОГО ДОБЪР / VERY GOOD – за женските) от екстериорни изложби в България. Оценките трябва да са получени във възраст за разплод  - минимум на една Специализирана клубна изложба на БШК (изискване БШК) и 2 изложби с ранг CACIB, като се препоръчва посещение на три, при минимум двама различни съдии. (изискване на БРФК).

4. Успешно издържан изпит за Куче-придружител / Тест за характер с оценка Отличен или Мн. Добър (изискване на БШК)

5. Офталмологичен тест за PRA ( Прогресивна атрофия на ретината) (изискване на FCI) и Cataract (Катаракта) (изискване на БШК)- отрицателен - валиден 1 година след изследването.

6. За кучета от породите мител и ризеншнауцер - Резултат от изследвания за тазобедрена дисплазия HD-A или HD-B (изискване на FCI).

7. Кучките могат да имат само едно кучило през календарната година - определящ е деня на раждането.

8. Преди заплождането селекционерът (собственикът или наемателят на женското куче към момента на покриването) трябва да има регистриран ( към FCI) развъдник.

За регистриране на нов развъдник се подава заявление по образец ( http://www.bg-schnauzer.com/index.php/dokumenti/37-blanki) към БШК и ОРД го придвижва до БРФК за изпращане към FCI.

Регистрацията отнема около 2 месеца.

Според правилника на FCI - Селекционерът (собственикът или наемателят на женското куче към момента на покриването) се счита за Развъдчик на кучилото с всички права и задължения, произтичащи от това и се вписва в родословията на кученцата, родени от тази връзка.

Отдаване на кучката под наем или наемането на кучка за целите на селекцията и развъждането става единствено след предварителното разрешение на Управителния съвет (УС). За наемните отношения се изготвя писмен договор, който своевременно (преди деня на покриването) се представя на главния отговорник по селекция и развъждане (ОРД) на БШК, предварително одобрен от УС.
Този договор се прилага към документите за регистрация на кучилото (изисване FCI).

Едва когато са набавени необходимите документи, доказващи изпълнението на всяко едно от тези изисквания, кучетата се допускат до развъждане. Документите се изпращат в БШК.

Преди всеки акт на покриване, собственикът на мъжкото куче трябва да се убеди, че то и подлежащата за връзка кучка изпълняват условията за селекция и развъждане.

Между собствениците на мъжкото и женското куче се сключва споразумение по отношение на условията за покриване (възмездяване на собственика на мъжкото куче).

За всяко покриване се попълва документ - Удостоверение за акт на заплождане по образец ( http://www.bg-schnauzer.com/index.php/dokumenti/37-blanki), където собствениците/наемателите на кучетата удостоверяват с подписите си осъществяването на връзката. Документът се изпраща до ОРД на БШК.

Собственикът на мъжкото куче попълва и данните си в Селекционното удостоверение ( http://www.bg-schnauzer.com/index.php/dokumenti/37-blanki)

Кучетата би трябвало да се възпроизвеждат нормално. Изкуствено осеменяване не би трябвало да се използва при кучета, които не са се възпроизвеждали нормално преди. Изключение може да се направи от Националната киноложка организация с цел да се подобри здравето на породата, за благополучието на кучката или за да се запази или увеличи генетичния фонд на породата. ( FCI правило).

--------
След раждането на кученцата, селекционерът уведомява ОРД на БШК за броя и състоянието на новородените.

Между 49 и 55 ден от раждането, той заявява желанието си за приемане на кучилото от ОРД и попълва данните за майката и малките в Селекционното удостоверение.
Към деня на приемане на кучилото кученцата трябва да са обезпаразитени и ваксинирани според възрастта си.

Според регламента на FCI – Всяко куче, отглеждано или регистрирано в държава-членка на FCI или партньор по договор, трябва да бъде снабдено с постоянна идентификация; тази идентификация се вписва в родословието.

В тази връзка, изискване на БРФК е при заверка на родословия, в тях да бъде вписан номерът на чипа на кучето.

В Селекционното удостоверенение срещу името на всяко кученце се вписва номерът на принадлежащия му чип и това се потвърждава от ветеринарен лекар с негов подпис и печат.

При огледа и приемането на кучилото, ОРД проверява с четец чиповете на кученцата и вписва наблюденията си срещу вече нанесените име и номера в селекционното удостоверение.
Резултатите от огледа се удостоверяват с подписа на ОРД и селекционера.

1 копие от селеционното се предава на собственика на мъжкото куче, 1 – остава в развъдчика и той е длъжен да го показва без подкана на всеки от новите собственици на кученцата. 1 копие се изпраща в БШК, заедно с копия от родословията на родителите, от оценките от изложби и титли, които трябва да се впишат в родословията, документите от задължителните медицински изследвания и акта за заплождане.

На базата на тези документи се изготвят родословията на кученцата и копие от тях се предоставя на селекционера за проверка, след което се заверява от Председателя на БШК с подпис и печат и ОРД ги внася за заверяване от БРФК.

При всяко издаване/заверка на родословие в БРФК се издава работна книжка на кучето, в която се вписват оценки и постижения от екстериорни изложби и изпити.

Кученцата не трябва да бъдат отдавани преди да бъдат подложени на оглед от ОРД.

Отдаването на кученцата преди навършване на осем седмична възраст е забранено. Забранена е продажбата на кученца на търговци на кучета (към тях спадат и специализираните търговски магазини) и отдаването на цели кучила (три и повече кученца на едно лице). Установяването на подобно действие води до незабавна забрана на СР и изключване на селекционера. Между деня на имунизиране и и отдаването на кучетата трябва да са изминали поне пет дни.

След отдаването на кученцата, селекционерът попълва справка за собственците по образец ( http://www.bg-schnauzer.com/index.php/dokumenti/37-blanki) и я изпаща в БШК.


Този текст има информативен характер. Всички описани в него правила и изисквания можете да намерите в документите http://www.fci.be/en/Breeding-42.html и http://bg-schnauzer.com/index.php/dokumenti/9-pravilnik-za-selektziya-i-razvazhdane , които имат задължителен характер за развъдниците, регистрирани към Български Шнауцер Клуб.

Sunday the 5th. Custom text here - Joomla Site Templates